Thử thách 30 ngày vận động cùng ViHATer

Esms 4

Nếu bạn là người thích vận động thích các bộ môn thể thao, đọc sách,…có lẻ đây là một thử thách khá thú vị cho bạn.

Bởi nó không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe mà còn rèn luyện cho bạn tính nhẫn nại và kiên trì. Thử thách 30 ngày đặt ra đòi hỏi bạn phải kiên trì tập luyện để đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, còn giúp bạn tạo thoái quen đọc, viết sách. Cải thiện và nâng cao kỹ năng.

Chặng đường thử thách 30 ngày cũng đến hồi kết thúc, hãy cùng nhìn ngắm lại những nỗ lực, cố gắng của các thành viên.

Esms 1

Esms 3Esms 2