Nhật ký Work_From_Home của cán bộ CNV ViHAT

Vh1

Đã hơn 1 tháng từ khi bắt đầu làm việc tại nhà để thực hiện giãn cách xã hội của chính phủ.

ViHAT với khẩu hiệu #Stay_Home_With_Me đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bắt đầu đến công ty làm việc trở lại.

Đây là những hình ảnh kỉ niệm các thành viên làm việc tại nhà, mong rằng mọi người ViHATer luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình.

Vh1Vh2Vh3Vh4