Phan Hồng Lịnh

profile-vihat-HR-manager

Personal Information

  • Tên : Phan Hồng Lịnh
  • Vị trí : Trưởng phòng Tài chính – Nhân sự
  • Email: honglinh@vihat.vn

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

Hello, I’m Scott H. Allen

 

  • Với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cho doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ
  • 4 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự
  • Kỹ năng hoạch định chiến lược, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề, sáng tạo và ứng biến trong mọi cách để doanh nghiệp đạt được kết quả tốt nhất.
  • Chị là người tiên phong, luôn tràn đầy nhiệt huyết trong các hoạt động tại ViHAT, nói không ngoa nếu như chị được gọi bằng hai tiếng thân thương “quản gia”.

Projects Finished

I've Done

1256

Happy Clients

I've Made

982

Awards

And I Obtained

32