Ngô Thành Trung

anh-trung

Thông tin

  • Tên : Ngô Thành Trung
  • Vị trí : Chuyên viên hệ thống

Follow Me On

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật có lượng traffic lớn
  • Người luôn âm thầm trong công việc nhưng cũng là người có nhiều cống hiến to lớn cho công ty