Hoàng Quốc Việt

Thông tin

  • Tên : Hoàng Quốc Việt
  • Vị trí : Co – Founder & CTO ViHAT Kiêm Quản lý dự án TeraApp
  • Email : viethq@vihat.vn

Follow Me On

Kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động

  • Quản lý: Kinh nghiệm quản lý 8 năm. Trước khi phát triển dự án của mình anh từng là PGĐ Viettel IT HCM
  • Về kỹ thuật: Anh Hoàng Quốc Việt có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và lập trình ứng dụng di động ngôn ngữ J2ME/Blackberry/Symbian/Android/Objective C/Swift/React – native/lonic/Angularjs
  • 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Full – stack Developer, Kỹ sư trưởng tại Viettel
  • Anh còn tham gia thiết kế các hệ thống lớn đáp ứng hàng triệu người truy cập: MXH Bản đồ KunKun Viettel 2009 – 2012
  • Giám đốc dự án DMS Vinamilk (một trong 6 sản phẩm CNTT được đưa ra thế giới của Viettel)

Projects Finished

I've Done

1256

Happy Clients

I've Made

982

Awards

And I Obtained

32